Kreative Trøndelag

Velkommen til oss!

VIP makkerskap

Høsten 2016 starter skolen opp med prosjektet "VIP Makkerskap" for elevene på VG1. Målet er å styrke skolemiljøet ved å skape et inkluderende klasserom der færre elever skal oppleve at de faller utenfor.   Les mer

MEST - mestring av hverdagsutfordringer

Høsten 2016 starter skolen opp prosjektet MEST. Dette er et tilbud fra skolehelsetjenesten til elever på videregående skole med fokus på mestring av hverdagsutfordringer. Hensikten er å styrke skolemiljøet.  Les mer

Seier i nasjonal innovasjonscamp

Vinnere i den nasjonale innovasjonscampen innen kriminalomsorgen er kåret. "Nordic Anchors" ble vinneren av kategorien beste innovative produkt.  Les mer

Ny grafisk identitet

Ny logoHer er den nye logoen vår! Charlottenlund videregående skole har fått ny grafisk identitet.  Les mer